Hvorfor velge oss?

Vi dekker hele Europa

FASTE RUTER – UTLAND

Vår spedisjonsavdeling har ruter som dekker hele Europa. Vi påtar oss også store og små oppdrag til andre deler av verden. Vi har et utstrakt samarbeid med store internasjonale aktører innen bil-, båt- og flyfrakt. Med vår sentrale beliggenhet, er vi et knutepunkt for transport til og fra kontinentet.

KVALITETSSIKRING: Vi har innarbeidet faste rutiner for å sikre kvalitet i alle ledd ved lagring, omlasting og transport. Vår sikkerhetsfokusering over mange år har resultert i veldig lav skadefrekvens.

FORTOLLING I forbindelse med transport til og fra Norge, løser vi gjerne Deres behov for tolldeklarasjoner og andre nødvendige dokumenter. Vi har også eget tollager for varer som ikke skal innfortolles direkte ved ankomst Norge.

STORT LAGERAREAL Ved vår terminal på Kjørbekk har vi et lagerareal på 5.000 kvm, som står til våre kunders disposisjon. Lageret omfatter både kaldt- og varmtlager. Vi kan i samarbeid med Dem finne frem til effektive og kostnadsbesparende rutiner for distribusjon og lagring.

LAGERET kan også fungere som et buffertlager/tilleggslager for Dem i de periodene De har kapasitetsproblemer ved eget lager. Kontakt oss for tilbud!